Merilne naprave

Regulacija in spremljanje rastnega okolja je bistvenega pomena za dobro rast rastlin!

 

Merilne naprave imajo vso potrebno opremo za nadzor uspešne rasti rastlin (regulacija temperature, nadzor PH, nadzor EC in podobno).

 

Merilne naprave omogočajo spremljanje uspešne rasti rastlin in to je bistvenega pomena za zdravo rast le teh, ter ustvarjanje maksimalnih pogojev za močne ter zdrave cvetove/plodove v obdobju cvetenja, sploh v hidroponičnem načinu gojenja, kjer ne da je priporočljivo spremljanje, ampak obvezno.
Presenetljivo je, da sta PH in EC najbolj spregledana vidika v hidroponskem in organskem ter običajnem vrtnarjenju. Pomena PH in EC v hidroponiki ni mogoče prezreti. Zato moramo sprejeti ukrepe, da zagotovimo, da bosta ta dva ostala v omejenem obsegu!
Kaj sta PH in EC?
Izraz PH se nanaša na potencialno vsebnost vodikovih hidroksilnih (PH) ionov v raztopini. Vrednost PH od 1 do 6,9 velja za kislo, vrednost od 7,1 do 14 pa za alkalno. PH 7 velja za nevtralen in to je PH vode.
EC pomeni električno prevodnost, ki meri potencial katerega koli materiala, da prevaja elektriko.

Za več informacij se obrnite na naše strokovnjake kateri Vam bodo vse podrobno obrazložili.