Merilne naprave

Regulacija in spremljanje rastnega okolja je bistvenega pomena za dobro rast rastlin!

Merilne naprave imajo vso potrebno opremo za nadzor uspešne rasti rastlin (regulacija temperature, nadzor PH, nadzor ES in podobno).